• Krimp is voor veel gebieden in Nederland een bittere realiteit.

  • Het sluiten van scholen in de vertrouwde omgeving raakt gemeenschappen hard.

  • Geloof in de kracht van samenwerken.

  • De Schoolcoöperatie: een toekomstperspectief voor onderwijs in krimpgebieden.

Nieuws

 • Op 31 maart 2015 verscheen in de Leeuwarder Courant een inspirerend krantenartikel over welke nieuwe rol de school in een krimpgemeente kan innemen: 'School als levendig dorpshart kan krimpmedicijn zijn'. Onderwijs als verbindende factor in een krimpgebied. Een visie die geheel in lijn ligt met onze visie van de Schoolcoöperatie.
 • Minder voorzieningen, minder werkgelegenheid, scholen en verenigingen die vechten voor hun voortbestaan: inwoners van gebieden als Noord-Groningen, Zeeuws Vlaanderen en de regio rond Heerlen ondervinden direct de gevolgen van de bevolkingskrimp daar. Hoe houd je krimpregio’s aantrekkelijk voor de inwoners? Overleven in krimpgebieden dankzij samenwerking. Over deze vragen werd Sara van Popta van de Schoolcoöperatie op 22 juli 2014 geïnterviewd op BNR Nieuwsradio.
 • Architecten Amarens Reitsma en Sara van Popta zijn door dagblad De Stentor geïnterviewd over hun visie en oplossingen voor krimpgebieden in Nederland. Het artikel 'Krimpgebieden hebben nog wel toekomst, architecten in economische hotspot Zwolle zoeken naar oplossingen voor de krimpgebieden' is te lezen in de krant van 4 augustus 2014. Lees hier het artikel.
 • Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs voelt er niet veel voor om de laatste basisschool in een dorp een toeslag te geven, zodat die school behouden kan blijven. Dat zei hij donderdag 27 juni in een overleg met de Tweede Kamer. Volgens Dekker moeten sommige van deze scholen dan wel erg veel geld krijgen om te kunnen blijven bestaan. Bovendien wil hij dat dorpen juist gaan samenwerken om onderwijs aan te bieden.
 • In het tijdschrift Architectuur & Stedenbouw verscheen in mei 2013 een artikel van Marco van Zandwijk van kenniscentrum 'Stichting Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang'. De Schoolcoöperatie wordt in het artikel aangedragen als één van de oplossingen uit het ontwerplab 'Scholen voor het Noorderland'.
 • Op 29 mei 2013 presenteerde Staatssecretaris Dekker (Onderwijs) zijn visie op krimp. Kleine scholen krijgen meer wettelijke ruimte om samen te werken en samen te gaan. De huidige kleinescholentoeslag, die scholen onvoldoende stimuleert om samen te werken, wordt stapsgewijs omgezet in een bonus op samenwerking. Het advies van de Onderwijsraad om de opheffingsnorm te verhogen naar honderd leerlingen, wordt niet overgenomen. Regio’s krijgen juist ruimte voor maatwerk. (Bron: www.rijksoverheid.nl)
 • Het is een opgave waar veel schoolbesturen en gemeenten de komende tijd mee te maken krijgen: teruglopende leerlingaantallen door een krimpende bevolking. In 2012 heeft BNA Onderzoek samen met Stichting Scholenbouwmeester Noord Nederland het ontwerplab ‘Scholen voor het Noorderland’ georganiseerd. In Noord Nederland hebben jonge architecten van de BNA (Bond van Nederlandse Architecten) de opgave onderzocht. Resultaat: creatieve oplossingen om in een krimpgebied toch goede (kleine) scholen te handhaven.
 • Stichting Scholenbouwmeester Noord Nederland (SSNN) en BNA Onderzoek i.s.m. Regio Noord werkten van februari tot september 2012 aan het project 'Scholen voor het Noorderland'. Jonge architecten kunnen daarin meedenken over de toekomst van het basisonderwijs in krimpregio’s in de provincie Groningen. Architecten Amarens Reitsma, Femke Scargo en Sara van Popta van 19 het atelier architecten hebben vrijdag 14 september 2012 als één van de zes teams hun strategie gepresenteerd aan een expertteam.
 • Krimp is voor veel gebieden in Nederland een bittere realiteit aan het worden. Met name het sluiten van scholen in de vertrouwde omgeving raakt gemeenschappen hard. Nu de Onderwijsraad recent adviseerde om scholen met minder dan 100 leerlingen te sluiten, lijkt de noodzaak om te zoeken naar toekomstperspectievendes te groter.

Projecten

 • Stichting Scholenbouwmeester Noord Nederland (SSNN) en BNA Onderzoek (Bond voor Nederlandse Architecten) werkten van februari tot september 2012 aan het project 'Scholen voor het Noorderland'. Jonge architecten kunnen daarin meedenken over de toekomst van het basisonderwijs in krimpregio’s in de provincie Groningen. Architecten Amarens Reitsma, Femke Scargo en Sara van Popta hebben tijdens dit onderzoek hun visie ontwikkeld: De Schoolcoöperatie. Op deze website krijgt de ontwikkeling van deze visie een vervolg.
 • De gebiedsstudie naar het gebied van het Groningse dorp 't Zand. Het dorp ligt in een dijkenlandschap en is, door de redelijke afstanden tot andere dorpen, op 'zichzelf aangewezen'. In het lintdorp is afgelopen jaar één van de twee scholen gesloten als gevolg van teruglopende leerlingaantallen. Hoe kan de Schoolcoöperatie een toekomst bieden voor de (onderwijs)voorzieningen in dit dorp?
 • Voor de gebiedsstudie naar het gebied rondom het Groningse dorp Stedum hebben wij ook de dorpen Bedum en Middelstum betrokken. De dorpen liggen in het zeer herkenbare wierdenlandschap. Het gebied tussen Bedum, Stedum en Middelstum kenmerkt zich door de aanwezigheid van een heldere structuur van (spoor)wegen. Hoe kunnen we deze structuur inzetten binnen de visie van de Schoolcoöperatie?
 • In de gebiedsstudie van het stroomlandschap Damsterdiep hebben wij ingezoomd op het gebied van de Groningse dorpen Garrelsweer, Wirdum en Wirdummerdraai. Afgelopen jaar zijn de twee scholen CBS 'De Klimop' en OBS 'De Wirdummerdraaischool' in het gebied samengevoegd en is het voormalige schoolgebouw van 'De Klimop' in Garrelsweer gesloten als gevolg van te weinig leerlingen. Hoe kan de Schoolcoöperatie in dit gebied worden ingepast?